Veelgestelde vragen

U heeft een prachtig appartement gekocht in een goed onderhouden gebouw. De lift naar uw verdieping werkt goed, de garage en inkomhal worden gepoetst, de elektriciteitskast onderhouden. Want u kocht niet enkel uw appartement, u heeft nu ook het recht uw aandeel in de gemeenschappelijke delen te gebruiken. Zodat alles conform de actuele wetgeving verloopt. Daar zorgt Hamaver voor, uw partner in het beheren en onderhouden van uw appartementsgebouw.

 

Meest gestelde vragen in tijden van corona dd 29/04/2020

Heropstart B2C/ HAMAVER: 11 mei 2020

De heropstart verloopt onder strikte voorwaarden, waarbij  de social distancing en de hygiëne-maatregelen ten aanzien van personeel en klanten worden nageleefd. Professionele verplaatsingen zijn wel toegestaan vanaf 4 mei 2020 voor zover dit contactloos (m.a.w. met respect voor social distancing regels) kan gebeuren.

De geldende veiligheidsvoorschriften tijdens de Covid-19 pandemie hebben gevolgen voor mede-eigenaars, in het bijzonder voor de kwetsbare groep van ouderen. De fysieke algemene vergaderingen kunnen niet doorgaan zolang de maatregelen gelden.

Er bestaat nog altijd de mogelijkheid de AV schriftelijk te organiseren. Een schriftelijke AV kan enkel indien “alle” mede-eigenaars akkoord zijn. Eenparigheid is dus vereist (cf. art. 577-6 § 11 Burgerlijk Wetboek). Let wel: beslissingen welke bij een authentieke akte moeten worden verleden kunnen niet op deze manier genomen worden. Een AV via virtuele weg (zoals skype, videoconference, …) kan een schriftelijke procedure ondersteunen, maar de schriftelijke procedure is vereist en eenieder dient akkoord te zijn.

Een AV enkel via telefonische weg of via videoconferentie kan o.b.v. huidige wetgeving niet. Wij blijven dit punt politiek aankaarten om de wetgeving aan te passen, opdat in de (nabije) toekomst online AV’s mogelijk zouden zijn, en liefst met een eenvoudiger meerderheid (dan de eenparigheid).

De oplossing die aangereikt wordt is de volgende: de algemene vergadering moet na afloop van de crisisperiode plaatsvinden binnen de vijf maanden. Zo kan een syndicus ook de zomermaanden overbruggen, indien er geen vergaderingen kunnen plaatsvinden. Tijdens dit uitstel wordt de continuïteit verzekerd: de mandaten van de syndicus en de leden van de raad van mede-eigenaars worden verlengd tot bij de eerstvolgende algemene vergadering. Zij oefenen verder hun bevoegdheden uit, zo veel als mogelijk binnen de geldende voorschriften. De mogelijkheid de syndicus te ontslaan of aan de rechter te vragen een voorlopige syndicus aan te wijzen blijft evenwel bestaan.

Alle algemene vergaderingen die tot en met 30 juni 2020 niet kunnen plaatsvinden ten gevolge van de veiligheidsvoorschriften mogen uitgesteld worden en kunnen in de periode tussen 1 juli en 30 november 2020 rechtsgeldig heringepland worden.


Algemene vragen

Vanaf het moment dat er twee eigenaars in een appartementsgebouw wonen, is het verplicht om een syndicus aan te stellen. De syndicus is er toe gehouden jaarlijks een algemene vergadering te organiseren conform de statuten en een gedegen en transparante boekhouding te voeren en bij te houden. Weliswaar is het niet verplicht om een professionele syndicus aan te stellen. Toch kan het raadzaam en aangewezen zijn om dit wel te doen.
 

Hoe bereik ik Hamaver?

Sinds 02 januari 2014 bevinden wij ons op de grote ring om Hasselt, langsheen de Boerenkrijgsingel. Aan de binnenkant van de Boerenkrijgsingel rijdt u via de parallelweg de Kramerslaan op. Vlot bereikbaar vanuit het stadscentrum en in de nabijheid van de op- en afrit Hasselt/St Truiden (28) van de E313.

Openingsuren:

Maandag tot vrijdag: doorlopend open van 9u tot 18u

Neem contact op met ons